Organizacja pracy

W roku szkolnym 2019/2020 Mikroszkoła Konstancin będzie formalnie działać jako grupa edukacji domowej. To tymczasowe rozwiązanie wynika z oczekiwania na powstanie budynku, który pozwoli nam zarejestrować szkołę we właściwym urzędzie i uzyskać pozytywną opinię Kuratora Oświaty.

Do tego czasu pod wszystkimi innymi względami będziemy działać jak “zwykła” szkoła. Zapraszamy naszych uczniów na zajęcia pięć dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 14:00.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, którego doświadczenie gwarantuje realizację podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dla klas 1-3, a także wykwalifikowanego nauczyciela wspomagającego, nauczyciela języka angielskiego oraz katechetę. Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymają świadectwa szkolne, wystawione przez Mikroszkołę Włochy, do której będą oficjalnie zapisani. Więcej informacji o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą – czyli o edukacji domowej znajdą Państwo tutaj.