Założenia edukacyjne

Nasza szkoła działa w oparciu o formułę małych, wielorocznikowych grup (do 15-18 uczniów). W pierwszym roku działania szkoły powstaje grupa odpowiadająca klasom 0-3, z czasem także grupy dla klas 4-6 i 7-8.

Stosujemy twórcze metody nauczania, pomoce własne i pomoce z metody Marii Montessori. Codziennie spędzamy czas na świeżym powietrzu i co jakiś czas planujemy dłuższe wyprawy w teren.

Kształtujemy wewnętrzną motywację i odpowiedzialność za własne projekty naukowe. Staramy się wzmacniać prawo dzieci do wypowiadania własnego zdania – budujemy poczucie, że to zdanie ma znaczenie. Uczymy umiejętności konstruktywnej dyskusji oraz rozumienia emocji i uczuć – swoich i innych.

Zapewniamy czas, przestrzeń i materiały do zajęć manualnych (majsterkowanie, rysunek, glina, szycie), a czas wolny po zajęciach przeznaczamy na własne pasje (zamiast odrabiania mnóstwa zadań domowych).