Dzień w Mikroszkole

Dzień w Mikroszkole dla klas I-III obejmuje:

  • godz. 8:00 – 14:00 – obowiązkowe zajęcia edukacyjne gwarantujące realizację podstawy programowej wg szkolnych programów nauczania
  • godz. 14:00 – 16:30 (17:00) – pozaszkolne zajęcia popołudniowe organizowane przez Fundację i rodziców.

Szczegółowy plan zajęć:
8:00 – 8:45 – dzieci przybywają do szkoły; poranne rozmowy;
8:45 – 9:00 – krąg poranny, czyli spotkanie nauczycieli i dzieci, powitanie i omówienie planów na nadchodzący dzień; ważny punkt otwierający poranek;
9:00 – 12:15 – blok zajęć edukacji wczesnoszkolnej; praca własna w duchu Metody Montessori; język angielski EARLY STAGE (w podziale na 3 grupy);
12:15 – 12:30 – krąg podsumowujący pracę;
12:30 – 14:00 – zajęcia na świeżym powietrzu (w-f), zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, czytanie lektur, czytanie bostońskie.

  • Dbamy o to, by uczniowie codziennie mieli kontakt z przyrodą i swobodny czas na świeżym powietrzu.
  • Po godzinie 14:00 organizujemy zajęcia dodatkowe wraz z rodzinami, które zgłaszają taką potrzebę (drama, planszówki, zajęcia plastyczne, ceramika, zajęcia muzyczne, sport, pobliskie wyprawy przyrodnicze i inne).