Nasze wartości

Edukacja

  • Cenimy indywidualne podejście do ucznia, wspierające jego poczucie własnej wartości i sprawczości w podejmowanych działaniach edukacyjnych.
  • Edukacja leśna jest dla nas naturalną drogą przeciwdziałania syndromowi „deficytu natury” u naszych uczniów i zaspokajania ich elementarnych potrzeb rozwojowych.
  • Praktykujemy edukację przez doświadczenie, pielęgnujemy motywację wewnętrzną i cenimy pracę własną ukierunkowaną na rozwój silnych stron i talentów dziecka.
  • Stawiamy na motywację wewnętrzną – chcemy wychowywać młodych ludzi do wolności.

Społeczność

  • Mikroszkoła została stworzona przez rodziców dla dzieci, powstała z marzenia o kameralnej szkole przyjaznej każdemu dziecku i bliskiej rodzicowi.
  • Tworzymy środowisko rodzin ceniących edukację opartą o relacje i szacunek do dziecka i drugiego człowieka.
  • W szkole dostrzegamy potrzeby ucznia oraz jego rodziców i wychodzimy im naprzeciw. Jesteśmy otwarci na inicjatywy rodzin współtworzących Mikroszkołę.

Wartości

  • W Mikroszkole pielęgnujemy postawę szacunku i otwartości wobec każdego. Bliskie są nam wartości chrześcijańskie, dlatego pragniemy, by czuli się w niej dobrze wszyscy – także wywodzący swoje poszukiwania prawdy, dobra i piękna z innych źródeł.
  • Tworzymy przestrzeń, w której mały człowiek ma możliwość harmonijnie rozwijać się zarówno w sferze intelektualnej, fizycznej jak i duchowej.
  • Wierzymy, że dorośli mogą być dla dzieci przewodnikami i kształtować ich postawę miłości bliźniego poprzez własne postępowanie.