Założenia edukacyjne

W klasach I-III działamy w oparciu o formułę grupy wielorocznikowej, nad której pracą czuwają nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciela języka angielskiego. Dbamy o kameralny charakter pracy i zróżnicowane formy prowadzenia zajęć: praca indywidualna, praca grupowa poszczególnych roczników oraz praca w grupach mieszanych wiekowo.

Począwszy od klasy IV zajęcia odbywają się w odrębnej, kameralnej, kilkuosobowej grupie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

W roku szkolnym 2021/2022 w Mikroszkole działa grupa wczesnoszkolna złożona z klas I-III.

We wrześniu 2022 r. zapraszamy także do klasy IV, która otworzy nowy rozdział w życiu Mikroszkoły.

Co nas wyróżnia?

  • Realizujemy podstawę programową z wykorzystaniem autorskich i twórczych metod dydaktycznych, własnych pomocy, szczególnie w nurcie M. Montessori i pedagogiki leśnej.
  • Pracujemy z autorskim planerem, wspierającym samodzielną organizację i kształtującym odpowiedzialność uczniów za własną pracę.
  • Zajęcia języka angielskiego odbywają się według niezwykle efektywnej i przyjaznej uczniom metody Early Stage, w podziale na grupy według rocznika.