Dla rodziców

Rekrutacja

Rekrutację do Mikroszkoły Konstancin opieramy na indywidualnych spotkaniach z zainteresowanymi rodzicami. Dla zdecydowanych przewidujemy spotkania integracyjne z rodzicami i dziećmi
z mikroszkolnej społeczności. Podstawą przyjęcia dziecka do Mikroszkoły Konstancin jest zawarcie umowy z Fundacją Mała Droga.

Koszty

Fundacja prowadząca Mikroszkołę Konstancin to organizacja non profit. Rodziny tworzące społeczność Mikroszkoły działają na zasadach spółdzielczości. W praktyce oznacza to, że wszystkie miesięczne koszty utrzymania szkoły dzielimy na liczbę uczniów. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych, aktualnych informacji o czesnym.

Zapisanie dziecka do Mikroszkoły wiąże się z wpłatą na rzecz Fundacji jednorazowego wpisowego na fundusz założycielski szkoły.