Szkoła przyjazna edukacji domowej

Otwieramy nasze progi dla uczniów chcących realizować obowiązek szkolny poza szkołą, czyli w ramach tzw. edukacji domowej. 

Obecni uczniowie Mikroszkoły sami stawiali swoje pierwsze kroki w ramach edukacji domowej. Nasze kilkuletnie doświadczenie z ED chcemy dziś wykorzystać zapraszając do Mikroszkoły uczniów u progu swojej drogi edukacyjnej lub którzy w trakcie tej drogi szukają zmiany.

Edukacja domowa w Mikroszkole Konstancin oznacza:

– realizację ustawowego obowiązku szkolnego w niepublicznej szkole podstawowej

egzaminy klasyfikacyjne prowadzone w przyjaznej atmosferze przez nauczycieli doświadczonych w kształceniu uczniów w edukacji domowej 

– udział w wybranych zajęciach pozaszkolnych oraz wydarzeniach integracyjnych w Mikroszkole 

– udział w bezpłatnych dniach próbnych w Mikroszkole w razie chęci dołączenia do mikroszkolnej drużyny w tradycyjnym trybie 🙂

Od 1 lipca 2021 r. edukację domową może rozpocząć każdy uczeń, także w trakcie roku szkolnego, bez konieczności uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 😊